(BĐT) - Chào mừng Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và Ngày Quốc tế lao động 1/5, Báo Đấu thầu ra mắt Chuyên đề đặc biệt “Doanh nghiệp tự cường, Quốc gia thịnh vượng”.
Doanh nghiệp tự cường, quốc gia thịnh vượng

Chuyên đề là bức tranh về các doanh nghiệp, nhà thầu tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, tự lực, vươn lên trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế quốc tế.

Các doanh nghiệp trong nước đã phát huy nội lực, chấp nhận cạnh tranh để đứng vững và phát triển. Sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là nguồn lực chính làm nên sự hưng thịnh của quốc gia.