Điện lực Bình Phước hủy gói thầu mua dụng cụ an toàn đo lường thi công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Điện lực Bình Phước vừa phê duyệt quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 31 Mua sắm dụng cụ an toàn đo lường thi công năm 2022 thuộc Kế hoạch Trang bị phương tiện, dụng cụ an toàn đo lường thi công cho các đơn vị thuộc Điện lực Bình Phước năm 2022.
Điện lực Bình Phước hủy gói thầu mua dụng cụ an toàn đo lường thi công

Gói thầu có giá dự toán 1,922 tỷ đồng, được mời thầu rộng rãi qua mạng từ ngày 20/7 – 1/8/2022, ghi nhận sự tham dự của 3 nhà thầu. Kết quả đánh giá cho thấy, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại bảo hộ lao động Đại An Toàn và Công ty TNHH B và H cùng bị loại tại bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm. Nhà thầu tham dự còn lại là Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Sông La bị loại do không đạt yêu cầu kỹ thuật, cụ thể, Nhà thầu không đề xuất được Chứng nhận hợp quy theo QCVN 14:2013/BLĐTBXH đối với các thiết bị sào cách điện như yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Theo đó, Gói thầu bị hủy và dự kiến được mời thầu lại trong thời gian tới.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư