Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 15-17/4

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong các ngày 15, 16 và 17/4/2022, trên phạm vi cả nước có 950 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III, quý IV/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 53,495 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống thoát nước xử lý ngập úng khu đô thị chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 66.557.977.000 đồng.

UBND huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, thiết bị, với giá gói thầu hơn 132,627 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư Trung tâm xã Bình Dương (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 152.463.278.000 đồng.

UBND thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng, với giá gói thầu hơn 132,55 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Trung học cơ sở Bình Thắng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 161.992.214.822 đồng.

UBND huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 45,361 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 62.963.661.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Xây dựng công trình (xây lắp + thiết bị), với giá gói thầu hơn 35,664 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm văn hóa thể thao huyện Ba Chẽ; hạng mục: nhà tập luyện, thi đấu thể thao. Tổng mức đầu tư của Dự án là 48.510.187.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 20 Thi công xây dựng các công trình CT-2, CT-4; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật kèm theo (sân hè nội bộ, chống mối, bể nước + bể cát cứu hỏa, ụ, móng máy, thoát nước mưa, nước thải, chống sét đánh thẳng, tiếp địa, chống tĩnh điện) và Gói thầu số 21 Thi công xây dựng các công trình CT-3, CT-5, khu xử lý nước thải; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật kèm theo (bể nước+bể cát cứu hỏa; sân hè nội bộ chống mối; ụ; thoát nước mưa, nước thải; chống sét đánh thẳng, tiếp địa, chống tĩnh điện; xử lý nước thải sản xuất), với giá gói thầu lần lượt hơn 68,636 tỷ đồng và hơn 52,865 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Di dời xí nghiệp sản xuất - giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 470 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư