Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 14/4

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 14/4/2022, trên phạm vi cả nước có 700 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + Thiết bị công trình chính và phụ trợ, với giá gói thầu hơn 413,87 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc (tại địa điểm mới). Tổng mức đầu tư của Dự án là 458 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Thi công xây dựng toàn bộ công trình, với giá gói thầu hơn 88,779 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Huyện đội - Nước Bung. Tổng mức đầu tư của Dự án là 119 tỷ đồng.

Tổng công ty Hạ tầng mạng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị PE/BNG/ASBR, với giá gói thầu hơn 225,062 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng VN2 PE BNG ASBR Router. Tổng mức đầu tư của Dự án là 238.178.200.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 86,640 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 12, đoạn Km15+500 ÷ Km31+00. Tổng mức đầu tư của Dự án là 100 tỷ đồng.

Viện Y dược học Dân tộc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu dược liệu, với giá gói thầu hơn 81,984 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm thuốc năm 2021 - 2022. Tổng dự toán là 96.868.778.157 đồng.

UBND huyện Thường Tín (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Toàn bộ phần xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 36,73 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường liên xã Tân Minh - Tiền Phong, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 48.765.813.000 đồng.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công san lấp mặt bằng, đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (bao gồm thoát nước mặt, nước thải, điện và cây xanh), với giá gói thầu hơn 74,007 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư Bờ Nam - Phường An Lộc (tái định cư Dự án Nâng cấp, cải tạo Kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng). Tổng mức đầu tư của Dự án là 173.211.289.000 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư