Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 1-3/4

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong các ngày 1, 2 và 3/4/2022, trên phạm vi cả nước có 858 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2022.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư y tế tiêu hao bổ sung lần 1 năm 2022, với giá gói thầu hơn 91,767 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm bổ sung vật tư y tế tiêu hao lần 1 năm 2022. Tổng mức đầu tư của Dự án là 91.767.902.830 đồng.

UBND huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Toàn bộ phần xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo an toàn giao thông), với giá gói thầu hơn 25,906 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông từ xã Cam Lâm đi xã Đôn Phục, huyện Con Cuông (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 30 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Xây lắp trạm, với giá gói thầu hơn 77,641 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Năm Căn và đường dây 220 kV Năm Căn - Cà Mau 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 982,66 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp và hạng mục chung khu Phước Lộc, với giá gói thầu hơn 46,835 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư di dời sạt lở trên địa bàn huyện Nhà Bè. Tổng mức đầu tư của Dự án là 113.999.287.196 đồng.

UBND huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình (bao gồm chi phí xây dựng + chi phí thiết bị + chi phí dự phòng), với giá gói thầu hơn 47,387 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư phía Nam đường Mai - An, TDP Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 77 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 01 Toàn bộ khối lượng đoạn tuyến từ Km0+000 - Km11+000, Gói thầu xây lắp số 02 Toàn bộ khối lượng đoạn tuyến từ Km11+000 - Km3+800 và Gói thầu xây lắp số 03 Toàn bộ khối lượng đoạn tuyến từ Km23+800 - Km29+500, với giá gói thầu lần lượt hơn 32,623 tỷ đồng, hơn 45,005 tỷ đồng và hơn 25,776 tỷ đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 145 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư