Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 31/3

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 31/3/2022, trên phạm vi cả nước có 661 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2022.

UBND huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng (bao gồm chi phí bảo hiểm công trình, đảm bảo an toàn giao thông và hoàn trả đường vận chuyển), với giá gói thầu hơn 57,665 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 506B đoạn từ xã Thọ Lập đi xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 91.929.085.000 đồng.

UBND huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 30,67 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm; hạng mục: Đường D2N1 và D2aN2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 32.966.177.224 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 43,327 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo đình, đền Phú Nhi. Tổng mức đầu tư của Dự án là 49,398 tỷ đồng.

Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp và lắp đặt hệ thống pin mặt trời, với giá gói thầu hơn 10,94 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trang bị hệ thống điện mặt trời áp mái tại các trạm biến áp của PTC4. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.298.021.605 đồng.

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Dương Huy - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn vận hành hệ thống giàn mềm phục vụ khai thác than lò chợ, với giá gói thầu hơn 35,845 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư hệ thống giàn mềm phục vụ khai thác than lò chợ năm 2022 - Công ty Than Dương Huy - TKV. Tổng mức đầu tư của Dự án là 38.800.927.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình + thiết bị + thí nghiệm vật liệu điện + chi phí ngừng và cấp điện trở lại + thuế tài nguyên + phí môi trường + vệ sinh môi trường đô thị + chi phí cấp quyền khai thác đất đắp, san nền, với giá gói thầu hơn 10,984 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đất dân cư điểm phía Đông núi Thủ Dương, phường Hưng Đạo; hạng mục: san nền, giao thông, cấp thoát nước và các hạng mục khác. Tổng mức đầu tư của Dự án là 13.950.725.000 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư