(BĐT) - Chỉ còn hai tháng nữa là hết năm 2019. Để có thể hoàn thành mục tiêu được Chính phủ giao, toàn ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đang đề ra nhiều biện pháp để đẩy mạnh công tác phát triển và thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).
Toàn ngành BHXH đang đề ra nhiều biện pháp để đẩy mạnh công tác phát triển và thu BHXH, BHYT

Toàn ngành BHXH đang đề ra nhiều biện pháp để đẩy mạnh công tác phát triển và thu BHXH, BHYT

10 tháng, số người tham gia BHXH tăng 690.000 người

Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch của toàn ngành BHXH đến ngày 31/10/2019, ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Thu của BHXH Việt Nam cho biết, tổng số người tham gia BHXH là 15,414 triệu người, tăng 181.000 người so với tháng 9/2019 và tăng 690.000 người so với tháng 12 năm 2018; đạt 98,9% so với kế hoạch Chính phủ giao và đạt 97,6% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Trong 15,414 triệu người tham gia BHXH, số người tham gia BHYT hoàn thành kế hoạch của cả năm (84,893 triệu người). Hai chỉ tiêu còn lại, người tham gia BHXH bắt buộc là 14,915 triệu người (đạt 97,5% kế hoạch); số người tham gia BHXH tự nguyện là 499.000 (đạt 101,7% kế hoạch). Tổng số thu BHXH, BHYT là 291.142 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch.

Xét theo địa bàn, có 5 địa phương đạt tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc cao, vượt kế hoạch được giao như: Bắc Giang (269,515 người đạt 105.9% kế hoạch giao); Ninh Bình (127,796 người, đạt 102% kế hoạch); Vĩnh Long (93,081 người, đạt 101.7% kế hoạch); Phú Thọ (163,870 người, đạt 100.8% kế hoạch); Quảng Ngãi (102,694 người, đạt 100.2% kế hoạch)... 5 địa phương có tỉ lệ tham gia BHXH tự nguyện cao như: Hưng Yên, Sơn La, Cà Mau, Lạng Sơn, Hà Nam. 05 địa phương đạt vượt kế hoạch về phát triển người tham gia BHYT cao nhất là Bình Dương, Bắc Giang, Long An, Hà Nam, Bắc Ninh.

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, một trong những tồn tại đáng chú ý cần phải khắc phục là tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN trên tổng số thu vẫn còn cao.

Cần hoàn thành chỉ tiêu phát triển 489.000 người tham gia

Theo kế hoạch, ông Dương Văn Hào cho biết, dự kiến số người tham gia BHXH bắt buộc còn phải phát triển 2 tháng cuối năm là 388.000 người; số người tham gia BHXH tự nguyện phải phát triển trong năm là 101.000 người.

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc hướng tới hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ được giao, trong những tháng cuối năm, ông Trần Đình Liệu đề nghị, BHXH các tỉnh, thành phố cần phải tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở, hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra đối với những đơn vị cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của người lao động.

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cũng giao các đơn vị nghiệp vụ như: Ban Thu, Ban Sổ - Thẻ, Trung tâm Công nghệ thông tin…, BHXH các tỉnh, thành phố đoàn kết, thống nhất, quyết liệt, chủ động phối hợp với ngành bưu điện để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu về công tác thu BHXH, BHYT trong năm 2019.

Tại Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 11/2019 vừa diễn ra mới đây, nhiều địa phương đề xuất các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Chẳng hạn như tại Hà Nội, Phó Giám đốc BHXH TP. Hà Nội Đàm Thị Hoà cho biết, tính đến hết tháng 10/2019, Thành phố có 1.725.000 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 97,8% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, BHXH Thành phố sẽ tăng cường phối hợp với Bưu điện Hà Nội và chỉ đạo BHXH các quận, huyện thực hiện quyết liệt các biện pháp như: Ra quân tuyên truyền, phổ biến, chọn lọc những đối tượng “đặc biệt” để thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; phối hợp với Bưu điện Hà Nội rà soát, phát triển đối tượng, xây dựng kế hoạch đi xuống các bưu điện trung tâm và bưu điện quận, huyện để hướng dẫn tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Còn tại TP.HCM, Phó Giám đốc BHXH Thành phố - Nguyễn Quốc Thanh cho biết, hiện nay, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn Thành phố đã tăng thêm 34.000 người trong tháng 10/2019. Đối với những đối tượng còn lại, BHXH Thành phố sẽ tổ chức thanh tra kiểm tra, đối chiếu thu của đơn vị sử dụng lao động; phối hợp với Bưu điện Thành phố tổ chức thông báo đến các đơn vị chưa tham gia đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, tiếp tục tiến hành rà soát, thu bổ sung. Đối với tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn thấp, BHXH TP.HCM sẽ tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ như: tổ chức hội nghị, tuyên truyền cho người dân về chính sách của BHXH, BHYT. Đồng thời giao trực tiếp cho các cán bộ công chức, viên chức của cơ quan BHXH tại các quận/huyện về chỉ tiêu thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tiếp tục thực hiện đôn đốc thu, đảm bảo số thu, giảm nợ theo chỉ tiêu được giao...

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện hiệu quả tại Lạng Sơn, Phó Giám đốc BHXH Tỉnh - Nguyễn Hồng Thịnh cho biết, BHXH Tỉnh đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tổ chức ký hợp đồng với Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các huyện để tổ chức xe lưu động, tuyên truyền trực tiếp tại các đường phố, xã phường, kể cả vùng nông thôn hẻo lánh để giúp cho người dân hiểu hơn về chính sách, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Về phía ngành bưu điện, đại diện Bưu điện tỉnh Đồng Nai cũng chia sẻ những kinh nghiệm phát triển BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện đạt hiệu quả tích cực trong thời gian qua. Bên cạnh việc tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành trong việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền theo đúng quy định, cơ quan BHXH và bưu điện tỉnh còn nghiên cứu, xem xét điều kiện thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch, tăng cường tư vấn chính sách BHXH, BHYT cho người dân trực tiếp tại từng thôn, ấp.