(BĐT) - Công ty CPTM Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản do Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện Đồng Phú ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí

Trụ sở chính: Số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

Chi nhánh: số 480 đường ĐT 741, TT.Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện Đồng Phú.

3. Tên tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, bao gồm: 

STT

TÊN TÀI SẢN

DIỆN TÍCH

(m2)

THỬA ĐẤT SỐ

TỜ BẢN ĐỒSỐ

1

Quyền sử dụng đất 1 và tài sản gắn liền với đất

5.651,8

49

33

2

Quyền sử dụng đất 2 và tài sản gắn liền với đất

15.534,5

36

14

3

Quyền sử dụng đất 3 và tài sản gắn liền với đất

7.604,1

32

14

Giá khởi điểm: 2.302.518.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm lẻ hai triệu, năm trăm mười tám nghìn đồng)

4.Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 02/5/2018 đến hết ngày 04/5/2018.

- Địa điểm: Ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ : 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 460.503.600 đồng (Bốn trăm sáu mươi triệu, năm trăm lẻ ba nghìn sáu trăm đồng) tương đương 20% của giá khởi điểm.

- Phương thức nộp tiền đặt trước:

*Khách hàng có thể chuyển khoản từ bất cứ Ngân hàng nào vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí.

Số tài khoản: 1041000000779 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bình Phước

*Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 09/5/2018 đến hết ngày 11/5/2018.

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 27/4/2018 đến ngày 10/5/2018.

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước số 480 đường ĐT 741 Tân An, Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

7. Đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 14/5/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước số 480 đường ĐT 741, TT.Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí - Chi nhánh Bình Phước số 480 đường ĐT 741 Tân An, Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673. Website: http://daugiathinhtri.vn