(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây

Địa chỉ: Số 6, khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản thứ 1 (HĐ 21): Gồm 2 giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BD 259794, diện tích 125,0 m2 đất ở tại nông thôn, thửa đất số: 26 (lô 2), tờ bản đồ số: Trích đo độc lập, do UBND huyện Lạc Thủy cấp ngày 06/05/2011, cho ông Ngô Đình Tá.

Giấy chứng nhận QSDĐ số: BD 259760 diện tích 500,0 m2 đất ở tại nông thôn, thửa đất số: 16+17+18+19 (lô 2), tờ bản đồ số: Trích đo độc lập, do UBND huyện Lạc Thủy cấp ngày 06/05/2011 cho ông Ngô Đình Tá

Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Đội 7 xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

1.1.1. Giá khởi điểm: 750.000.000 đồng

1.1.2. Khoản tiền đặt trước: 40.000.000 đồng

1.1.3. Bước giá: 7.000.000 đồng

1.2. Tài sản thứ 2 (HĐ 22): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: U 452096, diện tích 141,0 m2 đất ở, thửa đất số: 34A, tờ bản đồ số: 4, số vào số cấp GCN 00614 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 30/12/2001, cho hộ ông Bùi Xuân Định. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 mái ngói và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Ngô Đình Tá vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Tân An, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.2.1. Giá khởi điểm: 431.252.000 đồng

1.2.2. Khoản tiền đặt trước: 25.000.000 đồng

1.2.3. Bước giá: 4.000.000 đồng

1.3. Tài sản thứ 3 (HĐ 23): Gồm 2 giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BD 907688, diện tích 188 m2 đất ở, thửa đất số: 158, tờ bản đồ số: 5, số vào số cấp GCN 00164 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 16/3/2011, cho ông Ngô Đình Tá.

Giấy chứng nhận QSDĐ số: BB 333198 diện tích 124 m2 đất ở, thửa đất số: 270, tờ bản đồ số: 5, số vào số cấp GCN 0010 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 29/3/2010, cho ông Ngô Đình Tá.

Tài sản gắn liền với đất: Nhà 3 tầng xây trên cả 2 thửa đất và công trình phụ

Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Phú Bến, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.3.1. Giá khởi điểm: 2.422.789.000 đồng

1.3.2. Khoản tiền đặt trước: 130.000.000 đồng

1.3.3. Bước giá: 12.000.000 đồng

1.4. Tài sản thứ 4 (HĐ 24-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số BB 367407, diện tích 350 m2 đất ở tại nông thôn, thửa đất số 255; Tờ bản đồ số 3,số vào sổ cấp GCN 00017, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 19/8/2010, cho ông Nguyễn Duy Mạo và bà Nguyễn Thị Hương. Công trình xây dựng trên đất: Đất trống. Tài sản trên thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây để vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Đồi chè, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.4.1. Giá khởi điểm: 634.000.000 đồng

1.4.2. Khoản tiền đặt trước: 40.000.000 đồng

1.4.3. Bước giá: 7.000.000 đồng

1.5. Tài sản thứ 5 (HĐ 25-1): Là giá trị căn hộ 204A, giấy chứng nhận QSDĐ và sở hữu nhà số: AG 805522, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 2206.61.2006- 23861. 2006, do UBND quận Hai Bà Trưng cấp ngày 31/10/2006 cho bà Nguyễn Thị Đợi. Diện tích căn hộ 28,7 m2. Bà Nguyễn Thị Đợi chuyễn nhường cho ông Nguyễn Duy Tuấn, hợp đồng chuyển nhượng này đã được UBND quận Hai Bà Trưng chứng thực ngày 19/3/2012.

+ Hình thức sử dụng căn hộ 204A: Sử dụng riêng

+ Căn hộ được bà Nguyễn Thị Đợi mua theo NĐ 61/NĐ-CP.

Quyền sử dụng đất.

+ Diện tích sử dụng chung là 243,2 m2, nên không được chuyển nhượng điện tích đất nói trên. Công trình trên đất là nhà Chung cư 3 tầng xây tường gạch mái bằng

+ Thửa đất số: Trích đo

+ Địa chỉ thửa đất: Căn hộ 204a, nhà M24 TT Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Tài sản trên thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây để cho ông Nguyễn Duy Mạo vay vốn.

1.5.1. Giá khởi điểm: 650.000.000 đồng

1.5.2. Khoản tiền đặt trước: 35.000.000 đồng

1.5.3. Bước giá: 7.000.000 đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: Miễn phí

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 09/6/2018 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ vào lúc 8h30 ngày 05/6/2018, 06/6/2018 để đi xem thực tế tài sản;

3.3.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 12/6/2018 (Thứ 3) tại hội trường Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây

3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng, theo phương thức trả giá tăng lên

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây; Điện thoại: 0906.058909