(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình vừa thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Dinh Mười tại xã Võ Ninh. Tài sản đấu giá gồm 26 thửa đất, tại các ô OM44-46, diện tích từ 200 - 293,6 m2/thửa. Giá khởi điểm từ 468 - 916 triệu đồng/thửa. Tổng diện tích 26 thửa đất là 5.873,6 m2, tổng giá khởi điểm là 15,478 tỷ đồng.

Đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở, đất thương mại dịch vụ phía Bắc FLC Quảng Bình (giai đoạn 1) tại xã Hải Ninh. Tài sản đấu giá gồm 102 thửa đất diện tích từ 200 - 387,5 m2/thửa. Giá khởi điểm từ 750 - 3.100 triệu đồng/thửa. Tổng diện tích 102 thửa đất là 26.650 m2, tổng giá khởi điểm là 128,72 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian công bố giá đã trả là 10/12/2020.