(BĐT) - Theo UBND quận Hà Đông (Hà Nội), trong năm 2019, UBND quận đã tổ chức đấu giá 90 thửa đất với diện tích 5.188,45 m2 tại khu Đồng Bô, Đồng Chúc, Cửa Cầu, Đồng Men (khu B) và khu Phú Lương 2, phường Phú Lương. UBND quận Hà Đông cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với số tiền dự kiến thu được là 216,869 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngoài ra, UBND phường Kiến Hưng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 9 thửa đất (tại 5 xứ đồng) với tổng diện tích 39.540 m2, tổng số tiền trúng đấu giá 5 năm là 11,670 tỷ đồng.

UBND quận Hà Đông cho biết, trong năm 2020 sẽ tiếp tục đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời khai thác các nguồn thu trên địa bàn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn để xây dựng hạ tầng.