Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần EVN Quốc tế do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần EVN Quốc tế

- Địa chỉ: Lô số 91, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác; quản lý dự án; ...

- Vốn điều lệ: 366.771.459.148 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.800 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.880.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.880.000 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 04/07/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 25/07/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h00; chiều từ 13h30 - 15h30 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/07/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 01/08/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/08/2016 đến 16 giờ ngày 11/08/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/08/2016 đến ngày 05/08/2016