Đã có phương án tài chính Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về phương án tài chính tổng thể và kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) của Dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm cả hầm đèo Cù Mông và mở rộng hầm đường bộ Hải Vân).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, về việc chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc chuyển đổi hình thức đầu tư hạng mục hầm Cổ Mã và đường dẫn từ hình thức hợp đồng BT sang hình thức hợp đồng BOT có sự tham gia vốn đầu tư của Nhà nước.

Về kế hoạch sử dụng vốn TPCP, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Công ty CP Đầu tư Đèo Cả chịu trách nhiệm xác định cụ thể giá trị khối lượng đã thực hiện theo hình thức hợp đồng BT; căn cứ hợp đồng BT đã ký kết, thống nhất với Ngân hàng tài trợ thực hiện thanh toán dứt điểm hợp đồng tín dụng. Phần vốn TPCP còn dư ưu tiên bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư của toàn bộ Dự án.

Về trạm thu phí hoàn vốn cho Dự án, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc bố trí 7 trạm thu phí hoàn vốn cho Dự án như kiến nghị của Bộ GTVT, ý kiến của Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố có Dự án đi qua.

Dự án Xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả theo hình thức hợp đồng BOT, BT được Bộ GTVT và Công ty CP Đầu tư Đèo Cả thực hiện từ năm 2012. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành hầm Cổ Mã; dự kiến hoàn thành toàn bộ Dự án trong 2017.

Chuyên đề