(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Đông Đô vừa trúng gói thầu hơn 72,228 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình mời thầu. Giá trúng thầu của Công ty CP Tập đoàn Đông Đô chỉ giảm khoảng 42 triệu đồng (0,05%) so với giá gói thầu.

Đó là Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình Nâng cấp hệ thống đê Hồng Hà I từ K133 đến K150 và từ K150 đến K160 (từ Nhật Tảo đến Tân Đệ), giai đoạn 2 nâng cấp một số đoạn đê từ K150 đến K158+150 và một số hạng mục công trình trên tuyến.

Gói thầu trên sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 của chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư và các nguồn huy động hợp pháp khác; được đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Công ty CP Tập đoàn Đông Đô có địa chỉ đăng ký tại Khu sinh thái Thăng Long, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, với vốn điều lệ 179 tỷ đồng và 729 nhân viên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Gói thầu số 02 nói trên là gói thầu có quy mô lớn nhất mà Công ty CP Tập đoàn Đông Đô trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập được công khai trong vòng hơn 2 năm trở lại đây. Từ tháng 11/2015 đến nay, công ty này được công khai trúng 5 gói thầu, gồm 1 gói trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập và 4 gói trúng thầu với tư cách nhà thầu liên danh.