Công ty CP FPT thông báo mời thầu Dự án Tòa nhà Trung tâm Thương mại, dịch vụ và văn phòng - FPT Tower

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần FPT. Địa chỉ: Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024 73007300.

Mã số thuế: 0101248141.

Tên và giá trị bảo lãnh dự thầu của các gói thầu:

- Gói thầu số 20.1 - Thi công nội thất - NT1. Giá trị bảo lãnh dự thầu: 950.000.000 VND;

- Gói thầu số 20.2 - Thi công nội thất - NT2. Giá trị bảo lãnh dự thầu: 450.000.000 VND;

- Gói thầu số 20.3 - Cung cấp và lắp đặt vật dụng nội thất nhà ăn - NT3. Giá trị bảo lãnh dự thầu: 90.000.000 VND;

- Gói thầu số 20.4 - Cung cấp và lắp đặt vật dụng nội thất tầng 1, 8, 13 - NT4. Giá trị bảo lãnh dự thầu: 200.000.000 VND;

- Gói thầu số 20.5 - Cung cấp và lắp đặt thiết bị hội trường, phòng họp - NT5. Giá trị bảo lãnh dự thầu: 110.000.000 VND.

Mỗi nhà thầu có thể tham gia một hoặc nhiều gói thầu.

Tên dự án: Tòa nhà Trung tâm Thương mại, dịch vụ và văn phòng - FPT Tower.

Nguồn vốn: Vốn tự có.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành các HSMT: Từ 08 giờ 30, ngày 05 tháng 05 năm 2020 đến trước 17 giờ 30, ngày 06 tháng 05 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban QLDA FPT Tower. Địa chỉ: Ô đất D28, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Số 2, Phạm Văn Bạch, TP. Hà Nội). Người liên hệ: Ông Nguyễn Quang Dương - Điện thoại: 0962.626.962; E-mail: duongnq12@fpt.com.vn.

Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VND (hai triệu đồng).

Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 20 tháng 05 năm 2020.

Thời điểm mở thầu: 16 giờ 15, ngày 20 tháng 05 năm 2020.

Chuyên đề