(BĐT) - Ngày 1/12 tới, Công ty CP Xi măng La Hiên (mã chứng khoán: CLH) sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức lần 1/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 15/12/2021.

Như vậy, với 12 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi 12 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sử dụng danh sách cổ đông chốt trên để tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021. Thời gian họp dự kiến từ 24 - 31/12/2021, tại trụ sở Công ty.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 167,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 11,42 tỷ đồng, tăng 28,31% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 506,44 tỷ đồng, tăng 1,83%; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 40,75 tỷ đồng và 32,54 tỷ đồng, cùng tăng 24,2% so với 9 tháng năm 2020.