(BĐT) - Công ty CP Xi măng La Hiên (mã chứng khoán: CLH) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 (chưa kiểm toán) với doanh thu 215,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15,2 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, Công ty đạt doanh thu 712,93 tỷ đồng, tăng 3,4%; lợi nhuận trước thuế 51,8 tỷ đồng, tăng 8% so với 2019 và vượt 42% so với kế hoạch ĐHCĐ đề ra.

Công ty đã duy trì liên tục tăng trưởng lợi nhuận và cổ tức trong nhiều năm liền. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 28 tỷ đồng, đến 2019 tăng lên thành 38,3 tỷ đồng và năm 2020 là 41,35 tỷ đồng.

Từ khi lên sàn niêm yết đến nay, Xi măng La Hiên luôn là công ty có tỷ lệ cổ tức cao nhất trong số các doanh nghiệp ngành xi măng đang niêm yết. Năm 2019, mức cổ tức là 40%.