Chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng 282 lô đất tại Bắc Giang

(BĐT) - UBND TP. Bắc Giang vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 282 lô đất liền kề và đất ở trên địa bàn Thành phố. 282 lô đất được phân chia làm 3 lô tài sản đấu giá và lựa chọn 3 tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Cụ thể, 161 lô đất ở tại Khu dân cư cạnh trường Giáp Hải, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, tổng giá khởi điểm là 174,584 tỷ đồng. 62 lô đất ở tại Khu dân cư Phố Cốc, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang với tổng giá khởi điểm là 82,495 tỷ đồng. 59 lô đất thuộc Khu dân cư Dộc Phóng, phường Đa Mai; Khu dân cư cạnh trường Giáp Hải, xã Tân Mỹ và Khu dân cư Phúc Thượng, xã Song Mai, TP. Bắc Giang, tổng giá khởi điểm là 80,086 tỷ đồng.       

Chuyên đề

Kết nối đầu tư