Chính phủ đồng ý bổ sung 4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam vào quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chính phủ vừa đồng ý bổ sung 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu cập nhật vị trí và quy mô diện tích của 4 khu công nghiệp vào Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu cập nhật vị trí và quy mô diện tích của 4 khu công nghiệp vào Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030.

Tại Văn bản số 16/TTg-CN ngày 3/2/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

4 khu công nghiệp được bổ sung gồm: Đồng Văn V (diện tích quy hoạch 250 ha ở phường Tiên Nội, xã Tiên Ngoại và xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên), Đồng Văn VI (diện tích quy hoạch 250 ha ở các xã: Tiên Ngoại, Yên Nam và Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên), Kim Bảng I (diện tích quy hoạch 230 ha ở các xã: Lê Hồ, Đại Cương và Đồng Hóa, huyện Kim Bảng) và Châu Giang I (diện tích quy hoạch 210 ha ở phường Châu Giang, xã Mộc Nam, xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên).

Các khu công nghiệp khác nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 469/TTg-CN ngày 3/4/2017 và Văn bản số 363/TTg-CN ngày 20/4/2022 không thay đổi.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch phát triển 4 khu công nghiệp: Đồng Văn V, Đồng Văn VI, Kim Bảng I, Châu Giang I. Đồng thời, cập nhật vị trí và quy mô diện tích của 4 khu công nghiệp trên vào Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030.

Chuyên đề