(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước đang phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng khu đất tọa lạc tại thị trấn Thanh Bình và xã Thiện Hưng với giá khởi điểm 227,925 tỷ đồng.

Khu đất thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Bù Đốp phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng khu dân cư, xây dựng thiết chế văn hóa xã Thiện Hưng và thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 2/3/2021.

Tổng diện tích khu đất là 299.999,1 m2. Trong đó, diện tích đất bán đấu giá (238.706,5 m2) được phân chia thành đất thương mại dịch vụ (10.209,6 m2); đất ở đô thị gồm 61 lô (15.499 m2); đất ở nông thôn gồm 405 lô (62.629,5 m2). Diện tích đất để lại - không đấu giá (27.913,1 m2) gồm đất khu dân cư UBND Huyện để lại quy hoạch đất ở cho địa phương giai đoạn 2021 - 2025 (79 lô đất); đất hành lang bảo vệ đường bộ; đất giao thông.

Giá khởi điểm cho diện tích đất bán đấu giá là 227,925 tỷ đồng. Cuộc đấu giá được tổ chức công khai từ 2 người trở lên bằng bỏ phiếu trực tiếp liên tục tại cuộc đấu giá, tối thiểu 2 vòng, tối đa trả giá cho đến khi không còn người nào tiếp tục trả giá.

Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức kinh tế thuộc đối tượng nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai; có giấy phép kinh doanh ngành nghề bất động sản có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng; có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức ngày 20/12/2021 tại UBND huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.