(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 97 thửa thuộc dự án Trung tâm hành chính (TTHC) và khu đô thị mới thị xã Phước Long. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 205,115 tỷ đồng.
97 thửa đất được đưa ra đấu giá có tổng diện tích 21.709,3 m2 hiện do Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long quản lý. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

97 thửa đất được đưa ra đấu giá có tổng diện tích 21.709,3 m2 hiện do Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long quản lý. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quyền sử dụng đất 97 thửa đất gồm 38 thửa đất tại khu đất SL6, SL7 và 59 thửa đất tại các khu đất LK26, LK27, LK28, LK29, BT9, SL3, NP11, NP12 thuộc dự án Trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long, Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Khu đất đấu giá có mục đích sử dụng là đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài. Khu đất hiện đã giải phóng mặt bằng xong, nền đất được san lấp đúng quy hoạch, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư.

97 thửa đất có tổng diện tích 21.709,3 m2 hiện do Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long quản lý. Diện tích mỗi lô đất từ 110 – 280 m2/thửa đất. Đơn giá từ 6,3 – 12,9 triệu đồng/m2.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán hồ sơ từ ngày 18/11 – 17/12/2021. Tiền đặt trước là 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Khách hàng xem tài sản đấu giá từ ngày 9/12 – 10/12/2021. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất ở, có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá ngày 20/12/2021.