Bình Định: Đấu giá quyền sử dụng đất 2 dự án tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định đang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại huyện Tuy Phước. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá 89,156 tỷ đồng. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ 01 và Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc phần diện tích đất còn lại của Dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Khu đất thực hiện 2 dự án thuộc thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Diện tích khu đất là 49.950 m2; trong đó, Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ 01 có diện tích 16.790 m2 và Khu du lịch nghỉ dưỡng có diện tích 33.160 m2.

Bước giá tham gia đấu giá là 1,784 tỷ đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 17,831 tỷ đồng.

Tổ chức kinh tế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 sẽ phải nộp 2 bộ hồ sơ năng lực gồm điều kiện tham gia đấu giá (hồ sơ được niêm phong) đồng thời nộp phiếu trả giá bước 1 (phiếu trả giá được bỏ trực tiếp vào thùng phiếu). Thời gian nộp hồ sơ từ ngày niêm yết đấu giá đến ngày 4/5/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định.

Tổ chức kinh tế tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện năng lực thực hiện các dự án. Trong đó, Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ 01 có quy mô 1.405 căn hộ, dân số khoảng 3.512 người; số tầng: ≤ 28 tầng, khối đế khoảng 2 - 4 tầng kết hợp thương mại - dịch vụ. Khu du lịch nghỉ dưỡng có quy mô 33.160 m2, trong đó, đất khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp (khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng là 18.072 m2 (đất xây dựng công trình: 6.325,2 m2, đất cây xanh: 3.614,8m2, đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật: 8.132 m2).

Tổng vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án (không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trúng đấu giá) là 2.378,212 tỷ đồng. Trong đó, Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ 01 là 2.153,726 tỷ đồng; Khu du lịch nghỉ dưỡng là 224,486 tỷ đồng.

Về năng lực tài chính, tổ chức kinh tế phải có vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án (tổng mức đầu tư dự án bằng tổng vốn đầu tư tối thiểu cộng với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất). Nhà đầu tư phải chứng minh vốn thuộc sở hữu của mình (kèm theo hồ sơ) để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án.

Đối với phần vốn vay, góp vốn phải có văn bản cam kết cho vay để thực hiện dự án của các tổ chức tín dụng, ngân hàng (bản gốc) hoặc văn bản cam kết góp vốn để thực hiện dự án (bản gốc) hoặc cam kết vốn sở hữu của nhà đầu tư đảm bảo đủ tổng vốn tối thiểu để thực hiện dự án (bản gốc).

Với điều kiện kinh nghiệm, tổ chức kinh tế phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với dự án đầu tư; đã từng là chủ đầu tư ít nhất 01 dự án tương tự (khu đô thị hoặc chung cư hoặc khu du lịch nghỉ dưỡng) có tổng vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án bằng 2.378 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đã tham gia với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu (liên danh) của ít nhất 1 dự án tương tự (khu đô thị hoặc chung cư hoặc khu du lịch nghỉ dưỡng) thì phần giá trị vốn góp tối thiểu bằng 2.378 tỷ đồng…

Sau khi đạt kết quả sơ tuyển hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá thì tổ chức kinh tế nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên; dự kiến tổ chức vào ngày 14/5/2022 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Tổ chức trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ số tiền phải nộp theo kết quả trúng đấu giá và các khoản nghĩa vụ tài chính khác có liên quan vào ngân sách nhà nước trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế. Quá thời hạn nêu trên mà tổ chức trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước, Sở Tài chính xem xét trình UBND Tỉnh xử lý theo quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư