Agribank rao bán khoản nợ của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Thép Thăng Long

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tây Đô vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Thép Thăng Long. Giá trị khoản nợ là hơn 58,6 tỷ đồng; trong đó, dư nợ gốc hơn 23,3 tỷ đồng, còn lại là lãi trong và quá hạn hơn 35,3 tỷ đồng.

Tiền lãi nêu trên sẽ tiếp tục phát sinh cho đến khi Công ty CP Sản xuất và Thương mại Thép Thăng Long thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank - Chi nhánh Tây Đô. Giá khởi điểm của khoản nợ là 24 tỷ đồng. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 7/10/2022.

Tài sản đảm bảo của khoản nợ là nhà xưởng, dây chuyền máy móc thiết bị, phương tiện vận tải; quyền sử dụng đất theo khu đất tại Sơn Tây có diện tích 998,3 m2 (là đất ở lâu dài)...

Công ty CP Sản xuất và Thương mại Thép Thăng Long được thành lập tháng 9/2009, có trụ sở chính tại Điểm công nghiệp Phú Thịnh, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội.

Chuyên đề