(BĐT) - Du lịch văn hóa; Điện ảnh; Nghệ thuật biểu diễn; Quảng cáo; Thời trang; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm là những định hướng tập trung phát triển được đưa ra trong Đề cương “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch (VHTT&DL) phê duyệt tại Quyết định số 4509/QĐ-BVHTTDL.

Bộ VHTT&DL khẳng định, thời gian tới, Bộ sẽ sớm hoàn thiện các kế hoạch phát triển cụ thể cho từng định hướng với mục tiêu chung là nâng cao nhận thức của xã hội cũng như các cấp quản lý về vai trò quan trọng của văn hóa, nguồn lực văn hóa, coi văn hóa là lĩnh vực có tiềm năng trong phát triển kinh tế, làm nền tảng cho phát triển bền vững. Đặc biệt, ngành văn hóa sẽ phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa trong GDP và dần trở thành một trong những mũi nhọn tăng trưởng kinh tế.

Bộ VHTT&DL cũng sẽ tập trung thực hiện tổ chức tọa đàm khoa học góp ý bố cục đề án Chiến lược; xin ý kiến từ phía các bộ, ngành… nhằm hoàn thiện dự thảo Chiến lược và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.