19% doanh nghiệp thuộc Top tăng trưởng thiếu chuẩn bị cho TPP

(BĐT) - Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa có khảo sát, lấy ý kiến của đại diện của hơn 500 doanh nghiệp (DN) tăng trưởng và triển vọng trong năm 2016.

Kết quả khảo sát cho thấy, gần 60% DN phản hồi rằng đã chuẩn bị đầy đủ cho Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), 23% DN chuẩn bị tương đối đầy đủ. Còn lại chỉ có 19% DN cho rằng không có chuẩn bị gì nhiều hoặc không cần chuẩn bị gì cho Hiệp định thế kỷ này.

Lý do được đại diện của 19% số DN được khảo sát đưa ra là không có chuẩn bị nhiều hoặc không cần chuẩn bị xuất phát từ việc thiếu thông tin chi tiết về cam kết của TPP. Số DN này cũng cho rằng họ không biết phải chuẩn bị gì vì chưa được hướng dẫn, thậm chí các DN còn cho rằng, không cần phải chuẩn bị vì TPP không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Kết quả khảo sát của Vietnam Report cũng chỉ ra rằng, hầu hết DN cho biết là có chuẩn bị cho TPP nhưng mức chuẩn bị thực tế cũng chỉ ở mức tương đối, chứ chưa thực sự kỹ càng ở tất cả các hạng mục. Thực tế, các DN trong nhóm này quan tâm nhiều đến hạng mục tìm hiểu, nghiên cứu tác động tiềm ẩn của TPP đối với các hoạt động của DN.

Chuyên đề