10 nền kinh tế giàu nhất thế giới năm 2020

(BĐT) -  Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Qatar tiếp tục là nền kinh tế giàu nhất thế giới với GDP đầu người đạt 138,9 nghìn USD. Tiếp đến là Macau với GDP đầu người đạt 113,4 nghìn USD.

Dưới đây là 10 nền kinh tế giàu nhất thế giới theo GDP bình quân đầu người năm 2020.

10 nền kinh tế giàu nhất thế giới năm 2020 ảnh 1

1. Qatar - GDP bình quân đầu người năm 2020: 138,9 nghìn USD

10 nền kinh tế giàu nhất thế giới năm 2020 ảnh 2

2. Macao - GDP bình quân đầu người năm 2020: 113,4 nghìn USD

10 nền kinh tế giàu nhất thế giới năm 2020 ảnh 3

3. Luxembourg - GDP bình quân đầu người năm 2020: 112 nghìn USD

10 nền kinh tế giàu nhất thế giới năm 2020 ảnh 4

4. Singapore - GDP bình quân đầu người năm 2020: 105,7 nghìn USD

10 nền kinh tế giàu nhất thế giới năm 2020 ảnh 5

5. Ireland - GDP bình quân đầu người năm 2020: 87 nghìn USD

10 nền kinh tế giàu nhất thế giới năm 2020 ảnh 6

6. Brunei Darussalam - GDP bình quân đầu người năm 2020: 85 nghìn USD

10 nền kinh tế giàu nhất thế giới năm 2020 ảnh 7

7. Na Uy - GDP bình quân đầu người năm 2020: 79,6 nghìn USD

10 nền kinh tế giàu nhất thế giới năm 2020 ảnh 8

8. UAE - GDP bình quân đầu người năm 2020: 70,4 nghìn USD

10 nền kinh tế giàu nhất thế giới năm 2020 ảnh 9

9. Kuwait - GDP bình quân đầu người năm 2020: 67,9 nghìn USD

10 nền kinh tế giàu nhất thế giới năm 2020 ảnh 10

10. Thụy Sỹ - GDP bình quân đầu người năm 2020: 67,6 nghìn USD

Chuyên đề