(BĐT) - Theo kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sơn Trang An Lạc - Công ty TNHH Đầu tư 533 Miền Trung là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có sơ bộ tổng chi phí thực hiện là 673 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 152 tỷ đồng. Diện tích đất sử dụng cho dự án là 49,8 ha. Địa điểm thực hiện Dự án tại phường Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Thời gian thực hiện dự kiến 5 năm, từ năm 2021 - 2025.

Theo yêu cầu sơ bộ về năng lực tài chính, vốn nhà đầu tư phải thu xếp tối thiểu là 123,8 tỷ đồng và phải cung cấp văn bản cam kết cho vay phần vốn còn lại của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, ngân hàng để thực hiện đầu tư Dự án.