(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng theo hình thức đối tác công tư.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục của Dự án, bao gồm cả việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, mục tiêu của Dự án nhằm phục vụ nhu cầu khai thác của Khu bến cảng Thọ Quang và các cảng của nhà máy quân sự trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tiếp nhận tàu trọng tải  đến 10.000 DWT hành thủy và nâng cao năng lực chung cho toàn bộ tuyến luồng về công tác dân sự, quân sự tại khu vực này.

Tuyến luồng có chiều dài là 2,83 km, tính từ vũng quay tàu cảng Tiên Sa đến thủy diện Nhà máy Đóng tàu Sông Thu X50, thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.