Xây lắp Thừa Thiên Huế chốt cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã chứng khoán: HUB) dự kiến chốt cổ tức bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng là 16/11 và ngày thanh toán là 8/12.

Ngoài ra, Công ty dự kiến trả cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 4:1, cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới, ngày đăng ký cuối cùng là 16/11/2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 313,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 50,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 5,5% và 0,4% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 60 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 84,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Chuyên đề