(BĐT) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có thông tin chính thức về những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban, trong đó làm rõ vấn đề liên quan trong việc giao vốn ngân sách nhà nước (NSNN) cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).
Kế hoạch năm 2020 có ý kiến cần đặt hàng cho VNR để thực hiện nhiệm vụ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt. Ảnh minh họa: Internet

Kế hoạch năm 2020 có ý kiến cần đặt hàng cho VNR để thực hiện nhiệm vụ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt. Ảnh minh họa: Internet

Về khó khăn, vướng mắc trong việc giao vốn ngân sách nhà nước (NSNN) cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt của VNR, Ủy ban cho biết, theo quy định tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP, từ ngày 29/9/2018, 19 tập đoàn, tổng công ty, trong đó có VNR được bàn giao nguyên trạng về Ủy ban.

Cuối năm 2018, mặc dù VNR đã được chuyển giao về Ủy ban nhưng Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính vẫn giao dự toán vốn NSNN năm 2019 cho VNR để thực hiện nhiệm vụ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt. 

Kế hoạch năm 2020 có ý kiến cần đặt hàng cho VNR để thực hiện nhiệm vụ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, dẫn đến việc đến nay VNR chưa được Bộ Giao thông vận tải giao vốn.

Theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, thì các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đều có thể đặt hàng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức, đơn vị, các cá nhân hành nghề độc lập… Thực hiện cơ chế này, VNR không bắt buộc phải thuộc Bộ Giao thông vận tải mới đủ điều kiện để giao vốn.

Ngày 24/02/2020, Thường trực Chính phủ đã họp thảo luận nội dung này; tiếp đó ngày 3/3/2020 tại Phiên họp thường kỳ tháng 2/2020, Chính phủ cũng đã thảo luận nội dung này và đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ: Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Ủy ban và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét căn cứ, cơ sở pháp lý việc giao vốn việc giao ngân sách quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt theo 2 phương án. Một là tiếp tục giao vốn như năm 2019 trở về trước. Hai là theo phương án đặt hàng. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có các chỉ đạo cụ thể tạm ứng vốn thực hiện việc bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt không để ảnh hưởng đến đời sống của người lao động, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Liên quan khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí vốn NSNN cho các dự án do Tổng công ty Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, Ủy ban khẳng định, thông tin cho rằng “Quốc hội đã phân bổ nguồn vốn NSNN cho VEC, tiền cho dự án đã có, nhưng lại không giải ngân được...” là thông tin không chính xác.

Về một số thông tin liên quan đến các dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)... đang bị "mắc kẹt", "ách tắc"...Ủy ban cũng thông tin làm rõ. Theo cơ quan này, thực tế các khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án của các doanh nghiệp do Ủy ban quản lý có từ nhiều năm (trước thời điểm các doanh nghiệp được chuyển giao về Ủy ban) đã và hiện đang tiếp tục được tìm kiếm các giải pháp xử lý. Đến nay, do vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, việc xác định tài sản công, tài sản doanh nghiệp, một số dự án nếu chưa được đánh giá đầy đủ, chưa có phương án đầu tư cụ thể, có nguy cơ mất vốn của Nhà nước... nên chưa được cấp có thẩm quyền quyết định. Theo quy định của pháp luật, Ủy ban không có thẩm quyền quyết định việc triển khai các dự án này.

Đối với các dự án đầu tư mới, theo quy định, Ủy ban chỉ phê duyệt, có ý kiến việc đầu tư các dự án từ nhóm A trở lên và các dự án có quy mô vốn lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, chứ không phải tất cả những dự án như thông tin phản ánh nêu.

Ủy ban nêu rõ, việc phải xem xét kỹ lưỡng về trình tự, thủ tục đối với các dự án đầu tư mới nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả đầu tư, không để mất vốn, tài sản, tài nguyên của nhà nước.