(BĐT) - Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (UPCoM: VLB) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%.

Với gần 47 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi số tiền gần 94 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến 21/8/2020.

Năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 16%, đạt 1.132 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 131 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2018.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 100 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước; tỷ lệ cổ tức tối thiểu ở mức 15%/mệnh giá.