(BĐT) - Công ty CP VIWACO vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với mục tiêu đạt gần 647 tỷ đồng tổng doanh thu và 63 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 3% và 15% so với năm trước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến trình cổ đông thông qua việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 876 tỷ đồng. Thời gian thực hiện đầu tư dự kiến trong giai đoạn 2022 - 2025. Nguồn vốn đầu tư là vốn vay thương mại (chiếm 56%) và vốn chủ sở hữu (chiếm 44%).