Công ty muốn khởi động lại dự án thuỷ điện Vĩnh Sơn 2 và 3, dự án thuỷ điện Thượng Kon Tum.

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) vừa thông báo sẽ tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào 30/5 để bàn về kế hoạch tái khởi động nhiều dự án thủy điện và nhiều nội dung quan trọng khác.

Một nội dung sẽ được trình tại Đại hội là thông qua tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự án thủy điện Thượng Kon Tum. Đồng thời, thành lập công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Kon Tum.

Theo kế hoạch ban đầu thì dự án này gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp máy 220MW, sản lượng điện bình quân năm trên 1.094 triệu kWh, tổng vốn đầu tư 5.744 tỉ đồng.

Công ty cũng trình kế hoạch tái khởi động dự án Vĩnh Sơn 2 và 3; đồng thời thành lập Công ty cổ phần TĐ Vĩnh Sơn 2 và 3. Ngoài ra, VSH cũng lấy ý kiến thông qua dự án cải tạo và nâng cấp Hồ B – Nhà máy Vĩnh Sơn.

Dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 2 có công suất thiết kế 80MW với tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Còn Thuỷ điện Vĩnh Sơn 3 có công suất thiết kế 32 MW, sản lượng điện cung cấp hàng năm 102 triệu kWh, với tổng vốn đầu tư 660 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VSH cũng thông báo sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vào ngày 29/6. Thời gian chốt danh sách cổ đông vào 20/4.

Trong năm 2017 vừa qua, VSH ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng 18% lên 527 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 283 tỷ đồng, cao hơn năm trước 10%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.359 đồng.