Vinamilk sẽ tạm ứng cổ tức tiền mặt 20% và chia thưởng 20%
Vinamilk chốt quyền trả cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 40%

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - HOSE: VNM) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt và nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tạm ứng cổ tức 20%

Vinamilk sẽ tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ thực hiện 20%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Số tiền mà công ty phải chi ra trong đợt này khoảng 2.900 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 6/9 và thời gian thanh toán dự kiến trong ngày 26/9.

Theo kế hoạch năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua, Vinamilk dự kiến mức chi trả cổ tức tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế. Trong đó tạm ứng đợt 1/2018 với tỷ lệ 20% và đợt 2 dự kiến chia trong tháng 5-6 năm 2019. Kế hoạch lãi sau thuế năm 2018 là 10.752 tỷ đồng.

Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Ngoài chia cổ tức tiền mặt, VNM cũng thực hiện phát hành 290,2 triệu cổ phiếu mới để thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 20% (người sở hữu 5 cp được nhận 1 cp mới).

Ngày đăng ký cuối cùng vào 6/9. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.902 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần (261 tỷ) và trích quỹ đầu tư phát triển không quá 2.642 tỷ đồng.

Lũy kế kinh doanh 6 tháng đầu năm, Vinamilk ghi nhận 25.823 tỷ đồng doanh thu, tăng 2%. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng lại giảm 8% xuống 5.368 tỷ đồng.

Theo NDH