Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera (UPCoM: VIM) thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Với 1,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền gần 4 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngày đăng ký cuối cùng vào 20/4 và thời gian thanh toán là 8/5.

Hoạt động kinh doanh 2 năm gần đây của VIM tăng nhanh. Năm 2019, công ty có doanh thu tăng 19% lên 110 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 17% đạt gần 8 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 6.307 đồng.

Sang năm 2020, công ty đặt kế hoạch tiêu thụ các sản phẩm khoáng sản giảm 9% xuống 97.670 tấn và doanh thu cũng giảm 9% xuống 100 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm mạnh 50% còn 5 tỷ đồng.

Hiện nay VIM là công ty con do Tổng Công ty Viglacera sở hữu 51% vốn điều lệ. Công ty cũng từng trả cổ tức tiền mặt 52% cho năm 2018. Cổ phiếu VIM đang có giá 17.500 đồng/cp, ứng với mức định giá doanh nghiệp 22 tỷ đồng.

Theo NDH