(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa tổ chức gặp mặt chúc Tết cộng đồng các nhà tài trợ, các tổ chức và bạn bè quốc tế. 
Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ của các đối tác phát triển

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định, năm 2017 đánh dấu bước phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu giữa Việt Nam và các nhà tài trợ, đối tác phát triển, cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt thể hiện qua kết quả Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF). Qua đó, Việt Nam đã nhận được sự tham vấn, đồng hành, hỗ trợ quý báu, hiệu quả và điều này cũng đã góp phần tạo nên những thành công trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng hy vọng, năm 2018, năm của niềm tin, đổi mới sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ, quan hệ hợp tác phát triển, đầu tư giữa Việt Nam và các đối tác phát triển, các nhà đầu tư sẽ ngày càng chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả.

Thay mặt cho cộng đồng các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn chính sách, đồng hành, ủng hộ các quyết sách quan trọng của Chính phủ Việt Nam để vượt qua nhiều thách thức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng và bền vững.