VICEM Bỉm Sơn lỗ 25,8 tỷ đồng trong quý IV/2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (VICEM Bỉm Sơn) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 919,5 tỷ đồng, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, VICEM Bỉm Sơn ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 29 tỷ đồng. Tính cả khoản lợi nhuận khác, Công ty lỗ ròng 25,8 tỷ đồng trong quý IV/2022.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế cả năm 2022, VICEM Bỉm Sơn ghi nhận 4.218 tỷ đồng doanh thu và gần 63 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm so với thực hiện năm 2021 (4.330 tỷ đồng và 103 tỷ đồng).

Chuyên đề