(BĐT) - Ngày 15/6 tới, Công ty CP Vicostone (mã chứng khoán: VCS) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2021.

Theo đó, Công ty sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán vào ngày 23/6.

Như vậy, với 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 320 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Tại ĐHĐCĐ năm 2021, Vicostone đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt 6.797 tỷ đồng, tương ứng tăng 20,1% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 1.919 tỷ đồng, tăng 15,1%.

Kết thúc quý I/2021, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.551,3 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2021 do số lượng thành phẩm, hàng hóa bán ra tăng. Lợi nhuận trước thuế quý I/2021 đạt 435,8 tỷ đồng, tăng 23,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 370,8 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả trên, 3 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 22,8% kế hoạch doanh thu và 22,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.