(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa tới dự sự kiện đưa vào vận hành chính thức Trung tâm Điều khiển hệ thống điện và thị trường điện mới.
Bên trong Trung tâm Điều khiển hệ thống điện và thị trường điện mới. Ảnh: Hải Bình

Bên trong Trung tâm Điều khiển hệ thống điện và thị trường điện mới. Ảnh: Hải Bình

Trung tâm Điều khiển hệ thống điện và thị trường điện mới được vận hành trên cơ sở hệ thống điều khiển, giám sát, thu thập dữ liệu và quản lý năng lượng (SCADA/EMS) mới đưa vào hoạt động. Toàn bộ hệ thống là một thể thống nhất, đồng bộ được phân cấp từ cấp quốc gia cho đến cấp vùng miền nên khả năng trao đổi dữ liệu sẽ chính xác và kịp thời hơn. Bên cạnh đó, Trung tâm Điều khiển hệ thống điện cấp quốc gia được thiết kế có dự phòng, được đặt ở hai địa điểm khác nhau để bảo đảm an toàn ở mức cao nhất. Đồng thời có khả năng lưu trữ dữ liệu tập trung chính và dự phòng cho tất cả các thông tin vận hành hệ thống điện trong khoảng thời gian dài.

Công tác vận hành hệ thống điện và giao dịch thị trường điện sẽ trở nên dễ dàng hơn do cập nhật được nhanh chóng tình hình thực tế của hệ thống, hỗ trợ đắc lực trong việc đánh giá, giám sát, dự báo nhu cầu tiêu thụ điện, giúp cho công tác lập lịch huy động các nguồn điện đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng được chính xác và kịp thời, phù hợp hơn thông qua các bản chào và tuân thủ quy luật thị trường “rẻ được mua, đắt tạm ngừng”.