(BĐT) - Sáng 18/8, tại phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Hồ Long

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, Dự thảo Nghị quyết về định hướng công tác lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Xem xét, cho ý kiến một số dự án luật; các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022. Xem xét, quyết định Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ 2 là công tác lập pháp và xây dựng thể chế, do đó phải hết sức coi trọng nâng cao chất lượng công tác lập pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tránh "dục tốc bất đạt", phải chuẩn bị kỹ các nội dung để quyết sách không sai, không trúng, không đúng.

Về phương thức tổ chức, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần xây dựng nhiều phương án. Theo đó, phương án 1 là vừa họp trực tiếp và vừa trực tuyến, phương án 2 có thể họp trực tuyến toàn phần. Trong trường hợp kiểm soát hoàn toàn dịch bênh có họp toàn phần trực tiếp (phương án 3).