UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn liên quan việc xóa sổ hộ khẩu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị về việc tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận lại nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố và nhân dân về việc tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Luật Cư trú, Nghị định 104/2022/NĐ-CP.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng giao các đơn vị rà soát, tham mưu UBND Thành phố, HĐND Thành phố sửa đổi các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú (phải chứng minh thông tin nơi cư trú trước khi xác nhận).

Cùng với đó, tham mưu công bố, công khai thủ tục hành chính; hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận nơi cư trú theo Luật Cư trú, Nghị định 104.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Công an Thành phố tham mưu UBND Thành phố thanh tra, kiểm tra công vụ liên quan có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công…

Chuyên đề