(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về HOSE.

Trước đó, vào đầu tháng 3, do hiện tượng nghẽn lệnh trên hệ thống HOSE, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra công văn về chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX trên cơ sở doanh nghiệp tự nguyện. Để giảm tải cho hệ thống HOSE, nhiều doanh nghiệp đã tự nguyện tạm thời chuyển giao dịch sang HNX như PAN, NSC, BBC, SSC, VFG, ABT, LAF, VND, TVB…

Việc chuyển giao dịch cổ phiếu về lại HOSE được thực hiện mà không xem xét lại các điều kiện, hồ sơ niêm yết. Quy trình chuyển lại sẽ qua 4 bước.

Đầu tiên, HNX thông báo cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX và chốt ngày giao dịch cuối cùng.

Bước hai, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện chốt danh sách cổ đông sau 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HNX theo chu kỳ thanh toán chứng khoán để chuyển dữ liệu về HoSE.

Bước ba, doanh nghiệp có trách nhiệm lựa này giao dịch đầu tiên tại HOSE cách ngày giao dịch cuối cùng tại HNX ít nhất 3 ngày làm việc.

Bước cuối cùng là HOSE công bố ngày giao dịch đầu tiên trên cơ sở VSD đã hoàn tất thủ tục chuyển dữ liệu.

Với cổ phiếu đang niêm yết tại HNX đã được HOSE thẩm định hồ sơ đáp ứng điều kiện niêm yết tại HOSE cũng được thực hiện chuyển giao tương tự.