TTC Sugar hoàn tất mua gần 10 triệu cổ phiếu GEG

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, mã chứng khoán SBT) đã hoàn tất mua 39,28 triệu quyền mua cổ phiếu Công ty CP Điện Gia Lai (mã chứng khoán GEG), tương đương với 9,8 triệu cổ phiếu mới theo phương thức thỏa thuận.

Trước đó, Công ty CP Điện Gia Lai đã chốt danh sách cổ đông phát hành gần 51 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện là 25%. Giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Kết thúc niên độ tài chính 2019 - 2020, Điện Gia Lai đạt doanh thu thuần gần 12.850 tỷ đồng và lãi ròng 372 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 38% so với niên độ trước.

Ngày 28/10 tới, TTC Sugar sẽ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Địa điểm dự kiến tổ chức tại Trụ sở công ty (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo kết quả kinh doanh của TTC Sugar niên độ 2020/2021 sẽ đạt 14.682 tỷ đồng doanh thu thuần và 408 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 13,6% và 12,1% so với năm trước.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư