(BĐT) - Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh vừa được công bố là nhà đầu tư duy nhất đạt năng lực kinh nghiệm thực hiện Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc tại Bình Định.
Phối cảnh dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn

Phối cảnh dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn

Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc có diện tích 15,96 ha tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 648,9 tỷ đồng. Trong đó, tổng chi phí thực hiện Dự án là 554,3 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 94,5 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện Dự án không quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư Dự án.

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh có địa chỉ tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Với việc là nhà đầu tư duy nhất đạt năng lực, kinh nghiệm, Toàn Thịnh sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định hướng dẫn lập hồ sơ trình quyết định chấp thuận nhà đầu tư.