(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/10, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 1.161 cuộc. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 931,34 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách số tiền 870,71 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong tháng 10 (kỳ báo cáo 16/9 - 15/10), toàn Ngành đã thực hiện 134 cuộc kiểm tra sau thông quan. Trong đó có 31 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 103 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 26,1 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 30,41 tỷ đồng (có cả số thu từ kết quả các cuộc kiểm tra trước chuyển sang).

Từ nay đến cuối năm, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc của các đơn vị hải quan địa phương, của doanh nghiệp, đặc biệt là vướng mắc liên quan đến chuyên đề chống gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyên đề về trị giá hàng xuất khẩu có thuế…; hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương đăng ký để tổng hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra sau thông quan, đánh giá tuân thủ năm 2021.