Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình Trung tâm hành chính thị xã Bình Long (ban hành kèm theo Quyết định số 894/QĐ-UBND, ngày 06/5/2022 của UBND thị xã Bình Long).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc cho dự án nêu trên dưới hình thức thi tuyển rộng rải trong nước, cá nhân đang hoạt động hành nghề tư vấn thiết kế kiến trúc trong lãnh thổ Việt Nam đủ điều kiện và năng lực thi tuyển.

1. Mỗi đơn vị, cá nhân tham gia dự thi sẽ được cung cấp miễn phí 01 bộ hồ sơ mời thi tuyển bao gồm:

- Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc;

- Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc;

- Nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt;

- Bản đồ quy hoạch có liên quan.

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Từ 08h00, ngày 10/6/2022 đến trước 16h30, ngày 09/7/2022.

3. Thời gian đóng hồ sơ: 16h30, ngày 10/8/2022.

4. Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thi tuyển và nhận hồ sơ thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long. Địa chỉ: Số 11 Đường Lê Quý Đôn, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Hồ sơ dự thi tuyển sẽ được mở công khai vào lúc: 09h00, ngày 11/8/2022 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long.

Lưu ý: Khi đến nhận hồ sơ mới thi truyển phải có giấy giới thiệu của người đại diện theo pháp luật của đơn vị nếu là đại diện của tổ chức; với cá nhân có chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân theo quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long kính mời đại diện của các tổ chức, cá nhân quan tâm tham dự.