(BĐT) - Lại thêm một câu chuyện nhà thầu phải kiến nghị nhiều nơi vì không hiểu lý do mình trượt thầu. Tất cả đều xuất phát từ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện không đúng tinh thần Luật Đấu thầu. 
Chủ đầu tư không tuân thủ nghiêm quy định về thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu khiến nhà thầu không biết nguyên nhân trượt thầu và gửi văn bản khiếu nại. Ảnh: Minh Họa Trí Nguyễn

Chủ đầu tư không tuân thủ nghiêm quy định về thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu khiến nhà thầu không biết nguyên nhân trượt thầu và gửi văn bản khiếu nại. Ảnh: Minh Họa Trí Nguyễn

Báo Đấu thầu đã nhiều lần phản ánh nội dung tương tự, nhưng nhiều chủ đầu tư vẫn chưa nghiêm túc thực hiện.

11 nhà thầu mua, 6 nhà thầu nộp HSDT

Báo Đấu thầu vừa nhận được văn bản giải trình kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp và thiết bị (Cung cấp thiết bị và thi công xây lắp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Cờ Đỏ) của Sở Công Thương TP. Cần Thơ. Trước đó, ngày 1/12/2016, Báo Đấu thầu đã có bài viết “Gói thầu tại Sở Công Thương TP. Cần Thơ: Kiến nghị làm rõ nguyên nhân trượt thầu” nêu rõ những kiến nghị của nhà thầu là Công ty CP Cơ khí - Xây lắp điện Bạc Liêu.

Theo Sở Công Thương TP. Cần Thơ, tại gói thầu nêu trên, trong thời gian phát hành HSMT, Bên mời thầu đã bán được 11 bộ hồ sơ mời thầu (HSMT) cho nhà thầu. Có 6 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) đúng quy định, bao gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân, Công ty CP Đầu tư xây lắp miền Nam, Công ty CP Thiết kế Tư vấn Đầu tư xây dựng Hậu Giang; Liên danh Công ty CP Xây lắp điện Cần Thơ - Công ty TNHH Toàn Tâm; Công ty CP Cơ khí - Xây lắp điện Bạc Liêu và Công ty TNHH Xây dựng điện BK.

Sở Công Thương TP. Cần Thơ cho biết, trước thời điểm đóng thầu 3 ngày làm việc, Chủ đầu tư không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các nhà thầu về việc giải thích, làm rõ HSMT theo quy định. Vì vậy, Chủ đầu tư xem như các nhà thầu đã hiểu rõ và chấp nhận các tiêu chuẩn đánh giá HSDT nêu trong HSMT và Chủ đầu tư xem đây là cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo của công tác đánh giá HSDT của nhà thầu tham dự.

Sở Công Thương TP. Cần Thơ cũng cho biết, qua kết quả đánh giá HSDT, có 2 nhà thầu có HSDT không hợp lệ là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân, Công ty TNHH Xây dựng điện BK. Đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân, thời gian hiệu lực của HSDT của nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu của HSMT. Công ty Xây dựng điện BK có thời gian thực hiện hợp đồng không đáp ứng yêu cầu của HSMT. 

Nghiêm túc trong công bố kết quả để tránh hồ nghi

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu  không ghi lý do trượt thầu đã khiến nhà thầu hồ nghi và gửi kiến nghị yêu cầu làm rõ.
Theo đánh giá của Sở Công Thương TP. Cần Thơ, nhà thầu Công ty CP Đầu tư xây lắp miền Nam được đánh giá đạt về năng lực, kinh nghiệm; 3 nhà thầu còn lại được đánh giá không đạt về năng lực, kinh nghiệm.

Cụ thể, thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSDT cho thấy: Công ty CP Thiết kế Tư vấn Đầu tư xây dựng Hậu Giang không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm ở nội dung nhà thầu không có hợp đồng thi công nào tương tự gói thầu đang xét. Đồng thời, phần nhân sự chủ chốt không đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động thực hiện gói thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh thuộc sở hữu.

Liên danh Công ty CP Xây lắp điện Cần Thơ và Công ty TNHH Toàn Tâm cũng bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm. Cụ thể, liên danh này cung cấp 04 hợp đồng có tính chất tương tự Gói thầu, trong đó có 02 hợp đồng không đáp ứng về thời điểm thực hiện. Phần nhân sự chủ chốt theo một số tiêu chí của HSMT của liên danh này đều không đạt.

Riêng với Công ty CP Cơ khí - Xây lắp điện Bạc Liêu, nhà thầu có đơn kiến nghị gửi Báo Đấu thầu và Chủ đầu tư để làm rõ nguyên nhân trượt thầu, dù có giá dự thầu thấp thứ hai (nhà thầu giá thấp thứ nhất bị loại vì thời gian thực hiện gói thầu không đáp ứng yêu cầu), Sở Công Thương TP. Cần Thơ cũng có thuyết minh về nguyên nhân không đạt.

Cụ thể, theo Chủ đầu tư, phần nhân sự chủ chốt của nhà thầu này không đạt so với HSMT với 2 nội dung: Thứ nhất, cán bộ phụ trách an toàn lao động thiếu 1 người. Thứ hai, một số cán bộ chủ chốt không đủ thời gian làm việc 5 năm. Một nội dung nữa khiến nhà thầu này không đạt là nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh thiết bị thi công công trình thuộc sở hữu của nhà thầu.

Ngày 14/12/2016, trao đổi với Báo Đấu thầu, nhà thầu Công ty CP Cơ khí - Xây lắp điện Bạc Liêu cho biết, đến thời điểm hiện tại nhà thầu vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của Chủ đầu tư trả lời kiến nghị. “Từ lúc tham gia đấu thầu gói thầu này, chúng tôi chỉ nhận được thông báo không đạt mà không đề cập cụ thể nguyên nhân gì. Điều này khiến nhà thầu chúng tôi phải làm văn bản kiến nghị đến Báo Đấu thầu để được làm rõ nguyên nhân mình trượt thầu. Chúng tôi cho rằng, Luật Đấu thầu đã quy định rõ, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải có thông tin cơ bản về nguyên nhân nhà thầu không đạt. Với cách thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như trên của Sở Công Thương TP. Cần Thơ, các nhà thầu không biết cụ thể lý do bị đánh trượt, dẫn đến nhiều suy luận, hồ nghi. Chúng tôi mong rằng, các chủ đầu tư cần chuyên nghiệp hơn trong công tác đấu thầu, đặc biệt, cần tuân thủ nghiêm quy định về thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu để tránh kiến nghị và mất thời gian của nhà thầu” - đại diện Công ty CP Cơ khí - Xây lắp điện Bạc Liêu cho biết thêm.