Theo bản tin IR tháng 11, Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) cho biết doanh số xuất khẩu tháng 11 đạt 33 triệu USD, tăng 18% so với tháng trước nhưng giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Giá trị xuất khẩu cá tra đông lạnh tăng 8% so với tháng trước, các sản phẩm giá trị gia tăng tăng 32%, các sản phẩm từ thịt cá và dầu cá xuất vào Trung Quốc cũng tăng. Khối lượng xuất khẩu tăng nhờ nhu cầu tăng mạnh theo yếu tố mùa lễ hội trong quý IV.

Lũy kế 11 tháng, doanh số xuất khẩu đạt 296 triệu USD, giảm 15% so cùng kỳ năm trước.

Tháng 11: Vĩnh Hoàn xuất khẩu đạt 33 triệu USD ảnh 1
Nguồn: Vĩnh Hoàn
Tính chung toàn thị trường, Vĩnh Hoàn cho biết giá trị xuất khẩu cá tra đạt 1,8 tỷ USD, giảm 11% cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu vào thị trường Mỹ 11 tháng qua giảm nhưng tính riêng quý IV thì nhu cầu vẫn cao do yếu tố mùa lễ hội. Giá trị xuất khẩu thị trường Trung Quốc (bao gồm Hong Kong) tăng 22% cùng kỳ năm trước; thị trường EU gần như không thay đổi so cùng kỳ.

Tỷ trọng 3 thị trường lớn nhất là Trung Quốc, EU, Mỹ lần lượt 32,4%, 12% và 14,2% trong tổng giá trị xuất khẩu.

9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn giảm 13% còn 5.696 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó giảm hơn 5% còn 981 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 10.455 đồng. Công ty thủy sản hoàn thành được 80% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo NDH