(BĐT) - Ngày 1/10/2016, Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long và Công ty CP Hoàng Hà sẽ tổ chức sự kiện ra mắt Dự án Khu đô thị Kỳ Đồng Thái Bình Dragon City tại TP. Thái Bình. 

Đây là một trong hai dự án hoàn vốn nằm trong hợp đồng triển khai Dự án BT Xây dựng đường Kỳ Đồng kéo dài từ đường Trần Thủ Độ đến Quốc lộ 10.

Năm 2015, Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long và Công ty CP Hoàng Hà đã được lựa chọn là nhà đầu tư triển khai Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và 2 dự án đối ứng: Khu đô thị hai bên đường Kỳ Đồng và dự án tại Vũ Phúc, TP. Thái Bình, có tổng giá trị đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng, thực hiện từ quý II/2015 đến hết năm 2018.