(BĐT) - Ngày 16/7, Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán: TDC) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 13/8.

Với 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 100 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Đây là mức cổ tức cao hơn 2% so với kế hoạch 8% được dự kiến trước đó. Năm 2021, kế hoạch chia cổ tức tối thiểu của Công ty là 11%.

Năm nay, Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 1.695,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 172,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,5% và 15,7% so với thực hiện năm ngoái.

Quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 204 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 9,8 tỷ đồng, giảm 10,1% và mới hoàn thành 5,7% kế hoạch năm.